ΑρχικήἹστορία

Ἱστορία

ΣΠΙΤΙ ΓΑΛΗΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

Τό «Σπίτι Γαλήνης Χριστοῦ» τοῦ Ἰεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Νέας Ἰωνίας Βόλου συστάθηκε ὡς Εὐαγές Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος τό 1979 ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ Χριστόδουλο, μέ ἐπίσημο Κανονισμό Λειτουργίας πού δημοσιεύτηκε στό Φ.Ε.Κ. 278/Β΄ τεῦχος/20-3-1980. Ἦταν ἡ πρώτη δομή παροχῆς φαγητοῦ καί δωρεάν περίθαλψης ἡλικιωμένων, καί κατόπιν λοιπῶν ἀναξιοπαθούντων, στήν περιοχή μας. Ἡ δημιουργία καί λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος ὀφείλει πολλά στόν τότε δραστήριο Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μακαριστό Ἀρχιμανδρίτη Κύριλλο Ρήγα. Μετά τήν πρόωρη ἐκδημία του τό 1986, τό Ἵδρυμα πῆρε τιμητικά τό ὄνομά του. Ἀπό τό 1979 τό  «Σπίτι Γαλήνης Χριστοῦ» τῆς Εὐαγγελίστριας λειτουργεῖ ἀνελλιπῶς καί χωρίς διακοπή, προσφέροντας καθημερινά καί ὅλο τόν χρόνο (μέ μόνη ἐξαίρεση τόν μήνα Αὔγουστο) ἑκαντοτάδες μερίδες φαγητό σέ ἐνδεείς καί ἀναγκεμένους συμπολίτες μας. Μέ βάση τό πρότυπο αὐτό, δημιουργήθηκαν ἀπό τότε μέχρι σήμερα ἄλλα 25 περίπου σημεῖα συσσιτίου στήν Μητρόπολη Δημητριάδος. Τό Ἵδρυμα, τό 2020, μέ ἀπόφαση τοῦ Μητροπολίτου Δημητριάδος Ἰγνατίου μετονομάσθηκε σέ Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ», διευρύνοντας τούς σκοπούς του (Φ. Ε. Κ. 5494/β΄τεῦχος/14-12-2020). Ὡστόσο, βασική δομή τοῦ Ἱδρύματος παραμένει τό «Σπίτι Γαλήνης Χριστοῦ ‘Ἀρχιμανδρίτης Κύριλλος Ρήγας’» πού σιτίζει καθημερινά 130 πρόσωπα, χάρη ἀποκλειστικά στίς δωρεές τῶν πιστῶν καί τήν ἐθελοντική προσφορά τῶν κυριῶν πού μαγειρεύουν.

ΝΕΟ ΣΠΙΤΙ ΓΑΛΗΝΗΣ

Τό συσσίτιο τοῦ Ἱδρύματος λειτουργεῖ σέ πρόσκτισμα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπου βρίσκεται το γραφεῖο τῶν ἱερέων. Οἱ χώροι τοῦ Ἱδρύματος ἀποτελοῦνται ἀπό μία μικρή κουζίνα 15 περίπου τετρ. μέτρων καί μία ἀποθήκη 17 τμ. Μέ τήν σταδιακή καί μεγάλη αὔξηση τῶν σιτιζομένων (κατά περιόδους ἔχουν ξεπεράσει τά 150 ἄτομα), οἱ μικροί χώροι τῶν 30τμ. ἀποδεικνύονται παντελῶς ἀνεπαρκεῖς, δίχως νά πληροῦν τίς προδιαγραφές μίας τέτοιας μονάδας. Πάγιο μέλημα τῶν ὑπευθύνων ἦταν ἡ μεταστέγαση τοῦ «Σπιτιοῦ Γαλήνης» σέ δικό του μεγαλύτερο χῶρο. Ἔτσι, ἀποφασίστηκε ἡ μεταφορά του σέ παλαιό ἀκίνητο τό ὁποῖο δωρίθηκε τό 2016 στόν Ἱερό Ναό ἀπό τήν ἐθελόντρια τοῦ Σπιτιοῦ Γαλήνης μακαριστή Χρυσάνθη Καραμπατζάκη, κόρη τοῦ πρώτου Δημάρχου τῆς Νέας Ἰωνίας Εὐάγγελου Καραμπατζάκη. Πρόκειται γιά τό σπίτι της, μία προσφυγική κατοικία εὑρισκόμενη πλέον σέ κακή κατάσταση. Ἡ ἀνακαίνιση τῆς διώροφης αὐτῆς κατοικίας συνολικοῦ ἐμβαδοῦ 120 τ.μ. θά προσφέρει ἄνετους χώρους γιά τήν εὔρυθμη λειτουργία τοῦ συσσιτίου (80 τ.μ.) ἐνῶ ἡ παρέμβαση στόν ὄροφο (40τμ) θά δώσει τή δυνατότητα δημιουργίας ἑνός μικροῦ ξενώνα ἔκτακτης προσωρινῆς φιλοξενίας ἀστέγων. Παράλληλα, οἱ ἐκτεταμένες ἐργασίες καί ἀναστηλωτικές παρεμβάσεις θά διασώσουν αὐτό τό ἱστορικό κτίσμα (κατοικία τοῦ πρώτου δημάρχου τῆς προσφυγούπολης τῆς Νέας Ἰωνίας) καί θά προσφέρουν μέ μικρότερο κόστος (σέ σχέση μέ μία δαπάνη ἀνέγερσης νέου κτηρίου) πλήρως ἀνακαινισμένους χώρους στό Ἵδρυμα γιά νά συνεχίσει τήν σαραντάχρονη καί πλέον ἀδιάκοπη φιλανθρωπική προσφορά του.