ΑρχικήΠώς μπορῶ νά προσφέρω

Πώς μπορῶ νά προσφέρω

Τό Ἐνοριακό μας Συσσίτιο, τό «Σπίτι Γαλήνης Χριστοῦ» ἐδῶ καί σαράντα χρόνια προσφέρει καθημερινά φαγητό σέ δεκάδες συνανθρώπους μας. Τήν περίοδο αὐτή σιτίζουμε 120 πρόσωπα, χάρη στίς δωρεές τῶν πιστῶν.

Πῶς μπορῶ νά βοηθήσω;

  • Προσφέροντας τρόφιμα ἀνεξάρτητα ποσότητας. Ἄν θέλω νά φέρω ὅλα τά προϊόντα πού χρειάζονται γιά ἕνα γεῦμα ἔρχομαι σέ ἐπαφή μέ τόν ὑπεύθυνο ἱερέα π. Κωνσταντῖνο.
  • Δίνοντας χρήματα καί λαμβάνοντας τήν σχετική ἀπόδειξη εἴτε στόν ὑπεύθυνο ἱερέα εἴτε στόν τραπεζικό λογαριασμό τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας:

IBAN: GR330 1102020 0000 20200 582 896

Σέ περίπτωση κατάθεσης στήν Τράπεζα παρακαλοῦμε νά μᾶς ἐνημερώσετε γιά τήν ἔκδοση τῆς ἀπόδειξης.

  • Τέλος, προσφέροντας τόν καφέ γιά τό μνημόσυνο ἑνός προσφιλούς προσώπου στόν Ναό, μέσω τῆς ἐνοικίασης μίας Αἴθουσας, ἐνισχύω τήν λειτουργία τοῦ Σπιτιοῦ Γαλήνης.