Βρεφονηπιακός Σταθμός καί Νηπιαγωγεῖο

Πρόκειται νά δημιουργηθεί, κατόπιν πρωτοβουλίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, σέ ἰδιόκτητο οἰκόπεδο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πού βρίσκεται ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπό τήν κύρια εἴσοδό του.

Τό μεγαλόπνοο αὐτό σχέδιο βρίσκεται στήν φάση τῆς ἐκπόνησης τῶν ἀρχιτεκτονικῶν καί λοιπῶν μελετῶν καί τῆς ἀδειοδότησης τῆς ἀνέγερσής του.

Ἡ ἐνοριακή ἐκπαιδευτική αὐτή Δομή, μέ κοινωνικό χαρακτήρα, σκοπό θά ἔχει τήν φροντίδα καί παροχή χριστιανικῆς παιδείας σέ 80 περίπου νήπια καί παιδιά προσχολικῆς ἡλικίας, στήν εὐαίσθητη κοινωνιολογικά περιοχή τῆς Νέας Ἰωνίας.