Πράσινη Ἐνορία

Ἡ Ἐνορία μας συμμετέχει σέ ἕνα ἐρευνητικό πρόγραμμα, καρπό συνεργασίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου καί τῆς γνωστῆς οἰκολογικῆς Ὀργάνωσης WWF Ἑλλάδος, μέ στόχο νά καταστεῖ ἡ πρώτη πρότυπη Ὀρθόδοξη «Πράσινη Ἐνορία» στόν ὀρθόδοξο χῶρο τῶν Βαλκανίων καί τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης !

Στό πλαίσιο τοῦ οἰκολογικοῦ αὐτοῦ Προγράμματος, πού ἔχει τίτλο «Πράσινη Ὀρθοδοξία καί παράλληλες δράσεις», προβλέπεται ἡ δημιουργία μίας «Πράσινης Ἐνορίας» πού θά λειτουργήσει ὡς μοντέλο γιά τή δημιουργία ἑνός δικτύου κλιματικά οὐδέτερων ὀρθοδόξων Ἐνοριῶν στήν Ἑλλάδα καί τά Βαλκάνια.

Πράσινη Ἐνορία εἶναι αὐτή πού τά μέλη της νοιάζονται καί φροντίζουν γιά τό περιβάλλον, πού ἐνημερώνει μέ Ἐκδηλώσεις, ἔντυπο ὑλικό καί διάφορες δράσεις γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῆς φύσης, πού λειτουργεῖ μέ τρόπους φιλικούς πρός τό περιβάλλον. Στό πλαίσιο αὐτό, θά γίνει ἐνεργειακή ἀναβάθμιση τοῦ Ναοῦ, μέ τίς ἀπαραίτητες παρεμβάσεις (π.χ. τοποθέτηση μικροῦ φωτο-βολταϊκοῦ συστήματος) σέ ἐπίπεδο κτηριακῆς ὑποδομής καί λειτουργίας, καί ποικίλες άλλες δράσεις και παρεμβάσεις.

Ἡ φροντίδα καί διαφύλαξη τοῦ περιβάλλοντος εἶναι ἐντολή τοῦ Θεοῦ καί φανερώνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος ζεῖ μέ εὐχαριστία πρός τό Θεόν γιά τά δῶρα Του πού εἶναι ἡ φύση καί ὁ κόσμος.

Ἐνοριακή Ἐπιτροπή οἰκολογίας

  • π. Ἀμφιλόχιος Μῆλτος
  • Ἰάκωβος Στήβενς
  • Βασίλης Κόλιας
  • Μαρία Βουτσά

 

  • Δελτία Τύπου
  • Βίντεο
  • Φυλλάδιο
  • Ιστότοπος

ΔΕΣ όλο το υλικό εδώ