Μήνυμα Σεβασμιωτάτου

Μήνυμα Σεβασμιωτάτου

Χαιρετισμός Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου γιά τήν ἐνοριακή ἰστοσελίδα τοῦ Ἱ. Ν. Εὐαγγελιστρίας Νέας Ἰωνίας

Μέ πατρική ἱκανοποίηση χαιρετίζoυμε τό γεγονός ὅτι ἡ Ἐνορία Εὐαγγελίστριας Νέας Ἰωνίας ἀπέκτησε δική της ἱστοσελίδα στό διαδίκτυο καί καλωσορίζουμε τούς ἐπισκέπτες αὐτοῦ τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ διαδικτυακοῦ τόπου.

Ἡ ποιμαντική ἀξιοποίηση τῶν νέων τεχνολογιῶν καί ἰδιαίτερα τοῦ διαδικτύου εἶναι πλέον ἐπιβεβλημένη. Τό διαδίκτυο ἀποτελεῖ στήν ἐποχή μας βασικό μέρος τοῦ δημόσιου χώρου, ἀπό τόν ὁποῖο δέν μπορεῖ νά ἀπουσιάζει ἡ Ἐκκλησία. Μέ πρότυπο τόν κατ΄ἐξοχήν σπορέα, τόν Κύριό Της Ἰησοῦ Χριστό, ἡ Ἐκκλησία μας «ἐξέρχεται» διαρκῶς στόν κόσμο, δηλαδή σέ κάθε δημόσιο χῶρο, γιά νά σπείρει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, νά μοιραστεῖ τό Εὐαγγέλιο, δηλαδή τό χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας, νά καλέσει στήν νέα ζωή πού ἐγκαινίασε ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό τόν βαθύτερο σκοπό διακονεῖ καί αὐτή ἡ ἱστοσελίδα.

Χαιρόμαστε διότι ἡ ἱστορική προσφυγική Ἐνορία τῆς Εὐαγγελιστρίας ἔχει πλέον τό παρόν διαδικτυακό ἀποτύπωμα, μέσω τοῦ ὁποίου θά ἐπικοινωνεῖ ὄχι μόνο μέ τούς ἐνορίτες της, ἀλλά καί μέ ὅσους ἐπιθυμοῦν νά πληροφορηθοῦν τήν πλούσια ἱστορία καί προσφορά της, τό ἐπιτελούμενο πολύπλευρο ἔργο της ἀλλά καί πρωτότυπες δράσεις της, ὅπως ἡ «Πράσινη Ἐνορία» καί τό κοινωνικό ἔργο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ.

Ἐπευλογώντας τόν ἱστότοπο τῆς ἐνοριακῆς κοινότητας τῆς Εὐαγγελίστριας, εὐχόμαστε, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, νά καταστεῖ γέφυρα καί πέρασμα ἀπό τήν ἠλεκτρονική ἤ εἰκονική πραγματικότητα σέ μία ἀληθινή σχέση μέ τόν Θεό, σέ πραγματική συμμετοχή στήν ἐκκλησιαστική κοινωνία καί σέ βίωση τοῦ γεγονότος τῆς Ἐκκλησίας.