ΑρχικήΟἱ Διακονοῦντες

Οἱ Διακονοῦντες

Ιεροψάλτες

Πρωτοψάλτης

  • Βασίλειος Ἀγροκώστας, καθηγητής Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί καθηγητής Μουσικῆς (Μουσικό Σχολεῖο Βόλου)

Λαμπαδάριος

  • Γεώργιος Ξανθᾶς, διπλωματοῦχος Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Διατελέσαντες ιεροψάλτες

  • Αριστείδης Παπαδόπουλος
  • Δημήτριος Γιάκος
  • Γεώργιος Αγγελόπουλος
  • Γεώργιος Χατζημάρκου
  • Κυριαζής Νικολέρης, Άρχων Μουσικοδιδάσκαλος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας
  • Ελευθέριος Ζήτης
  • Αθανάσιος Ζερμπίνος

Νεωκόρος

  • Ἀναστασία Παράσχου