ΑρχικήΤέλεση Βάπτισης

Τέλεση Βάπτισης

Τί εἶναι τό Βάπτισμα καί γιατί τελεῖται;
Τό Βάπτισμα εἶναι τό εἰσαγωγικό Μυστήριο διά τοῦ ὁποίου ὁ ἄνθρωπος ἀναγεννᾶται πνευματικά καί καθίσταται μέλος τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἡ πνευματική πόρτα ἀπό τήν ὁποία εἰσέρχεται ὁ πιστός στό χῶρο τοῦ Θεοῦ, στό χῶρο τῆς πίστης, στόν προοπτική τῆς αἰωνιότητας, καθώς πολιτογραφεῖται πολίτης τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Δέν πρόκειται ἁπλῶς γιά μία εὐλογία ἤ γιά «νά πάρει ὄνομα» (ὅπως λέμε ἀπό συνήθεια), ἀλλά γιά μία μυστηριακή νέα γέννηση κατά Χριστόν πού συντελεῖται στήν Κολυμβήθρα, πού ὀνομάζεται ἀπό τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας πνευματική μήτρα τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι, λοιπόν, μία πολύ σημαντικά καί καθοριστική πράξη τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ὁποία στά πρώτα χριστιανικά χρόνια ἀπαιτοῦνταν μακρά διαδικασία προετοιμασίας.

Τί χρειάζεται γιά νά τελέσουμε Βάπτιση τοῦ παιδιοῦ μας;
Στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, ἡ Βάπτιση τῶν παιδιῶν τελεῖται ὑποχρεωτικά στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἐνορίας ὅπου διαμένει ἡ οἰκογένεια. Οἱ γονεῖς πρέπει νά ἔρθουν στόν Ναό καί νὰ προκαθορίσουν ἔγκαιρα τὴν ἡμέρα καὶ τὴν ὥρα τέλεσης τοῦ Μυστηρίου μὲ ἕναν Ἱερέα-Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

  • Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως τοῦ παιδιοῦ μέ τήν ἔνδειξη ΓΙΑ ΒΑΠΤΙΣΗ. Ἐάν στήν Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως, ἡ διεύθυνση κατοικίας πού ἀναγράφεται δέν εἶναι στά ὅρια τῆς Ἐνορίας μας, τότε πρέπει νά προσκομισθεῖ κάποιο ἔγγραφο (φορολογικό ἤ λογαριασμός) πού νά πιστοποιεῖ ὅτι οἱ γονεῖς διαμένουν σέ διεύθυνση ἐντός τῆς Ἐνορίας.
  • Γιά τόν ἀνάδοχο (νονό) ἀπαιτεῖται ἕνα πιστοποιητικό οἰκογενειακῆς κατάστασης ἤ Ὑπεύθυνη δήλωση ὅτι εἶναι ὀρθόδοξος χριστιανός καί δέν τελεῖ σέ πολιτικό Γάμο. Τήν Δήλωση μπορεῖτε νά τήν παραλάβετε ἀπό τόν Ἱερό Ναό καί πρέπει νά ὑπογραφεῖ ἀπό τόν νονό εἴτε μπροστά στόν ἱερέα, εἴτε σέ ΚΕΠ με τό γνήσιο τῆς ὑπογραφῆς.

Τί κάνουμε πρίν τήν Βάπτιση;
Καί οἱ δύο γονεῖς μαζί, ἔχοντας τίς Ἀστυνομικὲς Ταυτότητές τους πρέπει νά ἔρθουν στόν Ναό καί να δοῦν ἕνα ἱερέα που θά ἑτοιμάσει τήν «Πράξη Προσδιορισμοῦ τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος» τήν ὁποία ὑπογράφουν καί οἱ δύο γονεῖς. Ἐκεῖ δηλώνεται πότε θά γίνει τό μυστήριο, ποιό ὄνομα θά λάβει το παιδί, ποιός θά εἶναι ὁ ἀνάδοχος κλπ. Ἐπίσης, ὁ ἱερέας θά ἐνημερώσει τούς γονεῖς γιά τήν τέλεση τῆς Βάπτισης, θά δώσει κάποιες πρακτικές καί πνευματικές ὁδηγίες καί θά ἀπαντήσει σέ τυχόν ἐρωτήματα.

Γιατί ὁ νονός δέν πρέπει νά ἔχει κάνει μόνο πολιτικό γάμο;
Ὁ ἀνάδοχος, κοινῶς νονός ἤ νονά, εἶναι ἑνα πολύ σημαντικό πρόσωπο γιά τήν Βάπτιση. Πρέπει νά εἶναι χριστιανός ὀρθόδοξος διότι εἶναι αὐτός πού ἐγγυάται ὅτι τό νήπιο πού θά βαπτισθεῖ θά ἀνατραφεὶ χριστιανικά, ὅτι θά τοῦ διδάξει τήν χριστιανική πίστη καί ὅτι θά εἶναι ὁ χειραγωγός του στόν Χριστό, μέ ἄλλα λόγια ὁ πνευματικός καθοδηγητής καί τρόπον τινά πνευματικός πατέρας. Γιά τόν λόγο αὐτό, πρέπει νά εἶναι κάποιος πού τηρεῖ ὑποδειγματικά τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας καί συμμετέχει στά Μυστήριά της. Ἡ τέλεση μόνο πολιτικοῦ Γάμου θεωρεῖται ὅτι ὑποδηλώνει ἀπόρριψη τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου. Γιά τούς ἴδιους λόγους, ὁ/ἡ ἀνάδοχος πρέπει νὰ εἶναι ἄνω τῶν 12 ἐτῶν.

Γιά τούς γονεῖς δέν ὑπάρχει κώλυμα ἐάν ἔχουν τελέσει πολιτικό Γάμο, ἀρκεῖ νά ἐπιθυμοῦν καί οἱ δύο νά βαπτίσουν τό παιδί τους.  

Τί κάνουμε μετά τήν Βάπτιση;
Μετά τήν τέλεση τοῦ Μυστηρίου οἱ γονεῖς καί ὁ ἀνάδοχος πηγαίνουν στό Γραφεῖο τοῦ Ναοῦ ὅπου συντάσσεται καί ὑπογράφεται ἀπό ὅλους ἡ Δήλωση Βάπτισης, τήν ὁποία οἱ γονεῖς πρέπει νά καταθέσουν στό Ληξιαρχεῖο ἐντός τῆς ἑβδομάδος. Ἐπίσης, ὁ ἱερέας θά δώσει ὁδηγίες γιά τό μπάνιο τοῦ νηπίου καί τό πλύσιμο τῶν βαπτιστικῶν ἐνδυμάτων. Τό παιδί πού βαπτίσθηκε μπορεῖ πλέον νά κοινωνεῖ ὅσο συχνά γίνεται (καί ὄχι μόνο 3 φορές).

Πρακτικές ὁδηγίες γιά τήν Βάπτιση

  • Δέν ἐπιτρέπεται ὁ στολισμὸς τῆς κολυμπήθρας, τῆς λαμπάδας, τοῦ τραπεζίου καὶ τοῦ μπουκαλιοῦ γιὰ τὸ λάδι μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο (παιχνίδια, τούλια, λουλούδια).
  • Ὁ βαπτιστικός σταυρὸς νὰ φέρει ξεκάθαρα τὸ σχῆμα τοῦ σταυροῦ.
  • Τὰ ἐνδύματα τοῦ/τῆς νεοφώτιστου/της νὰ εἶναι λευκά, διότι συμβολίζουν τήν καινούργια, καθαρή καί λαμπρή ζωή πού ξεκινᾶ.
  • Τά μαρτυρικὰ δέν πρέπει νά φέρουν γαλάζιες χάνδρες ἡ ἄλλα μὴ χριστιανικά σύμβολα.
  • Τό λάδι τῆς Βαπτίσεως νά εἶναι ἐλαιόλαδο.
  • Ἡ παρουσία φωτογράφων καὶ εἰκονοληπτῶν πρέπει νά εἶναι διακριτική καί ἐκτελοῦν τήν ἐργασία τους χωρίς νά μετακινοῦνται ἀκατάπαυστα καί νά προκαλοῦν ἀναστάτωση.
  • Οἱ γονεῖς, ὁ/ἡ ἀνάδοχος καὶ οἱ συγγενεῖς ἤ καλεσμένοι ὀφείλουν νὰ εἶναι εὐπρεπῶς ἐνδεδυμένοι καί νὰ συμμετέχουν στὸ μυστήριο τῆς Βαπτίσεως προσευχόμενοι καὶ ἀποφεύγοντας ἄσκοπες συζητήσεις.

Ειδικές περιπτώσεις
Σὲ περίπτωση πού μὲ Δικαστική ἀπόφαση τὴν ἐπιμέλεια τοῦ παιδιοῦ ἔχει ὁ ἕνας γονέας, γιὰ τὴν τέλεση τοῦ Μυστηρίου καὶ τὴν ὀνοματοδοσία ἀπαιτεῖται συγκατάθεση καὶ ὑπογραφὴ καὶ τοῦ ἕτερου γονέα ἤ Ὑπεύθυνη Δήλωση. Σὲ περίπτωση διαφωνίας τῶν γονέων ἀπαιτεῖται Δικαστική ἀπόφαση. Σὲ περίπτωση ἄγαμης μητέρας, πρέπει ἡ ἴδια νά συμπληρώσει Ὑπεύθυνη Δήλωση στὴν ὁποία θὰ δηλώνει ὑπευθύνως ὅτι ἀσκεῖ ἀποκλειστικῶς τὴ γονικὴ μέριμνα ἐπὶ τοῦ ἀνήλικου τέκνου της καί ὅτι δὲν ὑφίσταται Δικαστικὴ ἀπόφαση ἡ ὁποία νὰ ἀπονέμει δικαίωμα ἀσκήσεως γονικῆς μέριμνας καὶ στὸν πατέρα τοῦ ἀνήλικου τέκνου.

Τί ἰσχύει γιά τήν Βάπτιση ἐνηλίκων;
Στόν Ἱερό Ναό μας ὑπᾶρχει εἰδικό Βαπτιστήριο γιά τήν τέλεση Βάπτισης ἐνηλίκων. Γιά τούς ἐνήλικες ἀπαιτεῖται νά προηγηθεῖ Κατήχηση, ὥστε νά χορηγηθεῖ ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη ἡ Ἄδεια Βαπτίσεως. Γιά τήν Κατήχηση μπορεῖτε νά ἀπευθύνεστε στήν Σχολή Κατηχήσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (ὑπεύθυνος π. Πάμφιλος Κοιλιᾶς, τηλ. 24210 59860, γραμματέας κ. Σεραφείμ Στεφανῆς, τηλ. 24280 99811). Γιά εἰδικές περιπτώσεις μπορεῖ νά γίνει συνεννόηση μέ τόν ἱερέα γιά τήν Κατήχηση. Σέ περίπτωση πού κάποιος ἐνήλικας ἔχει ὁλοκληρώσει τήν ὑποχρεωτική ἐκπαίδευση στήν Ἑλλάδα (ἔχοντας παρακολουθήσει καί τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν) δέν ὑποχρεοῦται νά παρακολουθήσει τήν Σχολή Κατηχήσεως ἀλλά πραγματοποιεῖται μία τουλάχιστον κατηχητική συνάντηση μέ ἱερέα.
Ὁ ἐνήλικας πού θά βαπτισθεῖ πρέπει νά προσκομίσει Πιστοποιητικό Γεννήσεως,  ἐπίσημα μεταφρασμένο ἐάν εἶναι ἀλλοδαπός, καί ἄδεια παραμονῆς. Ἐάν ἔχει γεννηθεῖ στήν Ἑλλάδα προσκομίζει Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως καί τό Δελτίο Ἀστυνομικῆς Ταυτότητας. Μετά τήν τέλεση τῆς Βάπτισης ὁ νεοφώτιστος καταθέτει τή Δήλωση τῆς Βάπτισης στό Ληξιαρχεῖο πού εἶναι ἐγγεγραμμένος.
Ἐάν κάποιος ρωμαιοκαθολικός ἤ προτεστάντης (πού ἔχει βαπτισθεῖ στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος) ἐπιθυμεῖ νά ἐνταχθεῖ στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, γίνεται δεκτός μέ τό Μυστήριο τοῦ Χρίσματος, μετά ἀπό συνεννόηση καί προτοιμασία μέ τόν ἱερέα.