ΑρχικήΕξυπηρέτηση Ενοριτών

Εξυπηρέτηση Ενοριτών

Ἀγαπητοί μας Μελλόνυμφοι, Χαιρόμαστε διότι, σέ πείσμα τῶν καιρῶν, ἐπιλέξατε τόν ὀρθόδοξο Ναό γιά νά ξεκινήσετε «ὅ,τι πιό εὐλογημένο ὑπάρχει σέ τούτη τήν γῆ: τόν Γάμο – τή χαρμόσυνη ἕνωση δύο ἀνθρώπων κάτω ἀπό τήν σκέπη τοῦ Θεοῦ». Τό φυλλάδιο αὐτό περιέχει τίς πληροφορίες γιά τήν διαδικασία πού ἀπαιτεῖται καί ἐν μέρει ἀφορᾶ κυρίως τήν νομική ἀναγνώριση τοῦ Γάμου σας. Θά θέλαμε, ὅμως, νά σᾶς θυμίσουμε ὅτι ὁ Γάμος εἶναι πάνω ἀπό ὅλα πνευματικό γεγονός: ἕνα Μυστήριο στό ὁποῖο τό Ἅγιο Πνεῦμα θά καθαγιάσει τήν ἕνωσή σας, μπολιάζοντάς την στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἡ Διαδικασία πρίν ἀπό τόν Γάμο Οἱ Μελλόνυμφοι ἔρχονται σέ ἐπικοινωνία μέ τόν ἱερέα καί ὁρίζουν τήν ἡμερομηνία καί τήν ὥρα τελέσως τοῦ Μυστηρίου. Γάμοι δὲν τελοῦνται α) τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή, β) ἀπὸ 1 ἕως 15 Αὐγούστου καὶ τὴν 29η Αὐγούστου, γ) τὴ 14η Σεπτεμβρίου, μνήμη τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, δ) ἀπὸ 12 ἕως 25 Δεκεμβρίου καί ε) τὴν Τετάρτη καὶ Παρασκευή. Περίπου δύο μῆνες πρίν τήν ἡμερομηνία τοῦ Γάμου, οἱ Μελλόνυμφοι θά πρέπει νά ἔρθουν στόν Ναό τῆς Ἐνορίας τῆς νύφης, ἔχοντας μαζί τους τά παρακάτω δικαιολογητικά, γιά νά ἑτοιμαστοῦν τά ἀπαραίτητα ἔγγραφα γιά τήν ἔκδοση ἄδειας Γάμου. Ἡ διαδικασία αὐτή γίνεται στήν Ἐνορία τῆς νύφης καί ὄχι στήν Ἐνορία πού θά τελεστεῖ τό Μυστήριο. Γιά τόν σκοπό αὐτό πρέπει νά κλείσουν ἕνα ραντεβοῦ μέ τόν Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ μας στό τηλέφωνο 24210-60160, διότι ἀπαιτεῖται καί χρόνος γιά τήν ἔκδοση τῶν ἐγγράφων αὐτῶν καί ἡ φυσική παρουσία τοῦ ζευγαριοῦ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ 1. Πιστοποιητικό ἀγαμίας Γαμπροῦ, τό ὁποῖο προμηθεύεται ἀπό τόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας του (ὅπου διαμένει τά τελευταῖα τουλάχιστον 5 χρόνια), προσκομίζοντας Πιστοποιητικό οἰκογενειακῆς κατάστασης. 2. Πιστοποιητικά Οἰκογενειακῆς κατάστασης τοῦ Γαμπροῦ καί τῆς Νύφης (ἤ κοινό σέ περίπτωση πού ἔχουν ἤδη τελέσει πολιτικό γάμο) 3. Ἡ ἀναγγελία-δημοσίευση τοῦ Γάμου τους σέ τοπική Ἐφημερίδα. 4. Ἕνα Παράβολο - Τύπου Α’ γιά Γάμο ἀπό τήν Ἐφορία (ἀξίας 18 €). 5. Τέλος, οἱ μελλόνυμφοι πρέπει νά ἔχουν μαζί τους τίς Ἀστυνομικές τους Ταυτότητες καί νά γνωρίζουν ὥστε νά τά δηλώσουν προφορικά: α. τόν ΑΜΚΑ β. τόν Α.Φ.Μ. καί γ. τόν Ἀσφαλιστικό τους Φορέα (π.χ. ΕΦΚΑ) . Ὅ¬λα τά παραπάνω προ¬σκο¬μί¬ζον¬ται στὴν Ἐ¬νο¬ρί¬α τῆς νύ¬φης, ὅπου ὁ Ἐφημέριος θά ἑτοιμάσει τρία ἔγγραφα τά ὁποῖα στή συνέχεια θά πρέπει νά κατατεθοῦν (εἴτε ἀπό τούς ἐνδιαφερομένους, εἴτε καί ἀπό τρίτο πρόσωπο) στό Γραφεῖο Γάμων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος, πού βρίσκεται στό Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας στά Μελισσάτικα, ὥ¬στε νὰ ἐκ¬δο¬θεῖ ἡ ἄ¬δει¬α γά-μου. Τό Γραφεῖο λειτουργεῖ καθημερινά 9 μέ 1 τό πρωί καί ὑπεύθυνος εἶναι ὁ π. Ἰγνάτιος Ἀναγνωστόπουλος (τηλ. 24210 93516 και 93519). Γιὰ τὴν ἔκδοση τῆς ἀδείας τοῦ Γάμου καταβάλλεται ἀπὸ τοὺς μελλονύμφους τὸ ποσὸ τῶν 25,00 εὐρώ. Ἡ ἐπίδοση τῆς ἄδειας Γάμου γίνεται συνήθως ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας σέ εἰδική Συνάντηση μέ τούς Μελλονύμφους. Ἀφοῦ παραληφθεῖ ἡ ἄδεια Γάμου θά πρέπει νά τήν φέρετε στόν Ἱερό Ναό. Σέ περίπτωση πού ὁ Γάμος τελεσθεῖ σέ ἄλλον Ἱερό Ναό, ἡ Ἄδεια Γάμου πρέπει πρώτα νά ἔρθει στόν Ἱερό Ναό ὅπου ἐκδόθηκαν τά δικαιολογητικά, ὥστε νά ὑπογραφεῖ ἀπό τόν Ἐφημέριο καί νά μεταβιβασθεῖ στὸν Ἱ¬ε¬ρὸ Να¬ὸ ὅ¬που θὰ τε-λε¬στεῖ τό Μυστήριο, μαζί μέ τό Πιστοποιητικό «Προσ¬δι¬ο¬ρι¬σμοῦ ἐ¬πω¬νύ¬μου τέκνων», καταβάλωντας καί τό ποσό τῶν 30 εὐρώ. Διαδικασία μετὰ τὴν τέλεση τοῦ Γάμου Στό τέλος τοῦ Γάμου, οἱ Νεόνυμφοι παραλαμβάνουν ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο τὴ Δήλωση Τελέσεως Γάμου, ὑπογεγραμμένη ἀπὸ τοὺς ἴδιους καὶ τόν Παράνυμφο (Κουμπάρο). Ἡ Δήλωση τελέσεως Γάμου κατατίθεται ἀπό τούς νεονύμφους στὸ Ληξιαρχεῖο τοῦ Δήμου, στὰ ὅρια τοῦ ὁποίου τελέσθηκε ὁ Γάμος, ἐντὸς 30 ἡμερῶν ἀπὸ τὴν ἡμέρα τελέσεως τοῦ Γάμου. Εἰδικές Περιπτώσεις • Κωλύεται ὁ ἐκκλησιαστικός γάμος μεταξύ προσώπων πού ἔχουν σχέση συγγένειας ἐξ αἵματος μέ κατ΄εὐθείαν γραμμή (ὅμως μεταξύ β΄ ἐξαδέλφων τελεῖται γάμος). • Γάμοι μὲ Ἀλλόθρησκους ΔΕΝ τελοῦνται. • Στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τελοῦνται κατ΄οἰκονομίαν μεικτοί Γάμοι μεταξύ ὀρθόδοξων καί ἑτερόδοξων χριστιανῶν (ρωμαιοκαθολικῶν, ἀγγλικανῶν, προτεσταντων, κοπτῶν κλπ.). Στήν περίπτωση αὐτή, ἐκτός ἀπό τά παραπάνω δικαιολογητικά, χρειάζεται ὁ ἑτερόδοξος ἤ ἀλλοδαπός μελλόνυμφος νά προσκομίσει ἐπίσης τά κάτωθι ἔγγραφα συνοδευόμενα ἀπό ἐπίσημη μετάφραση : α) Πιστοποιητικὸ Βαπτίσεως ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς προέλευσής του. β) Πιστοποιητικὸ ὅτι εἶναι ἄγαμος/η. γ) Πιστοποιητικό Γέννησης καί δ) Διαβατήριο. • Σὲ περίπτωση διαζευγμένου, κατατίθεται τὸ Διαζευκτήριο μὲ τὴν ἔνδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟ», τὸ ὁποῖο ἐκδίδει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη ὅπου τελέστηκε ὁ Γάμος. • Σὲ περίπτωση διαλυθέντος Πολιτικοῦ Γάμου, κατατίθεται ἡ Ληξιαρχικὴ Πράξη Γάμου μαζὶ μὲ τὸ ἀμετάκλητο τῆς Δικαστικῆς ἀποφάσεως ποὺ λύει τὸν Γάμο αὐτό. Ἐκδίδεται ἀπὸ τὸ Ληξιαρχεῖο τοῦ Δήμου. • Ἐὰν ἔχει προηγηθεῖ Πολιτικὸς Γάμος τῶν Μελλονύμφων μεταξύ τους, προσκομίζεται καὶ Ἀντίγραφο Ληξιαρχικῆς Πράξεως Πολιτικοῦ Γάμου. Γενικές Ὁδηγίες-παραινέσεις 1. Ὁ στολισμός ἐντός τοῦ Ναοῦ πρέπει νά περιορίζεται σέ δύο ἀνθοστῆλες καὶ δύο λαμπάδες. 2. Δέν ἐπιτρέπεται ἡ ρίψη ρυζιοῦ, κουφετῶν, λουλουδιῶν κλπ. ἐντός τοῦ Ναοῦ. Σᾶς παρακαλοῦμε ἡ ρίψη ρυζιοῦ ἔξω ἀπὸ τὸν Ἱερό Ναό τὴν ὥρα τῆς ἀποχωρήσεως τῶν νεόνυμφων νά γίνεται σέ περιορισμένη ποσότητα. Ὁ καθαρισμός τοῦ προαυλιου τοῦ Ναοῦ γίνεται ἀπό τήν νεωκόρο καί ἐπιβαρύνεται ὑπερβολικά ὅταν ρίχνεται μεγάλη ποσότητα ρυζιοῦ. 3. Ἡ παρουσία φωτογράφων καὶ εἰκονοληπτῶν πρέπει νά εἶναι διακριτική, μέ σεβασμό στά τελούμενα. Δηλαδή νά εἶναι εὐπρεπῶς ἐνδεδυμένοι καὶ νά μήν μετακινοῦνται ἀκατάπαυστα κατά τήν διάρκεια τοῦ Γάμου, π. χ. γυρίζοντας τήν πλάτη τους στὴν Ὡραία Πύλη καί τούς Ἱερεῖς. Μετά τό πέρας τοῦ μυστηρίου ἡ τυχόν λήψη φωτογραφιῶν νά περιορίζεται μόνο σέ μία-δύο ἀναμνηστικές οἰκογενειακὲς φωτογραφίες, εἰδικά ἐάν ὑπάρχει καί ἄλλο μυστήριο στήν συνέχεια. 4. Ἡ ἄφιξη τῶν Μελλονύμφων στὸν Ἱερὸ Ναό πρέπει νά σέβεται τήν ὁρισθεῖσα ὥρα. Ἡ ἔναρξη τοῦ μυστηρίου θὰ μπορεῖ νὰ καθυστερήσει τό πολύ γιὰ 15 λεπτά. Πέραν αὐτοῦ, ἐάν ὑπάρχουν ἄλλα μυστήρια, ὁ Γάμος μέ τήν καθυστέρηση θὰ μετατίθεται στὸ τέλος τῶν ὑπολοίπων μυστηρίων. 5. Ἰδιαίτερη παράκληση ἀπευθύνουμε νά προσεχθεῖ ἡ ἐνδυμασία τῆς νύφης, καθώς συχνά εἶναι ἄκρως προκλητική καί δέν δείχνει σεβασμό στόν ἱερό χῶρο ἀλλά καί στό μυστήριο πού τελεῖται. Στό Γάμο ἐρχόμαστε νά σταθοῦμε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί νά μᾶς εὐλογήσει καί ὄχι νά ἐπιδείξουμε τό γυμνό σῶμα καί τά φορέματά μας. Ὁμοίως ἡ ἐνδυμασία τῶν παρανύμφων καί τῶν συγγενῶν νά εἶναι εὐπρεπής. 6. Ἡ κίνηση τῆς νύφης νά πατήσει τὸ πόδι τοῦ γαμπροῦ στὴν κατάληξη τοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος εἶναι ἀτυχής. Τό νόημα τῆς ἐπίμαχης φράσης «ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα» δέν εἶναι ἡ ὑποταγή ἀλλά ὁ σεβασμός καί ἡ θυσιαστική ἀγάπη. Στό ἴδιο ἀνάγνωσμα λίγο πιό πάνω ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ζητεῖ ἀπό τόν ἄνδρα νά ἀγαπάει τήν γυναίκα του ὅπως ἀγαπάει τό σῶμα του ! 7. Γιά τήν τέλεση τοῦ Γάμου ΔΕΝ ἀπαιτεῖται συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Ἐφόσον τό ἐπιθυμοῦν οἱ κουμπάροι μποροῦν νά ἀφήσουν μία οἰκονομική συνεισφορά ἐπί ἀποδείξει γιά τά λειτουργικά ἔξοδα τοῦ Ναοῦ. Μόνη παράκληση νά δοθεῖ ἕνα μικρό χρηματικό ποσό στόν ψάλτη καί στήν νεωκόρο πού θά ἐργαστοῦν πέραν τοῦ ὡραρίου τους, λόγῳ τοῦ Μυστηρίου. Κατ΄ἐξαίρεση γιά τούς Γάμους μελλονύμφων πού προέρχονται ἀπό ἄλλη Ἱερά Μητρόπολη, ἡ Ἱερά Μητροπολή μας ἔχει ὁρίσει τήν καταβολή τοῦ ποσοῦ τῶν 150 εὐρώ ἐκ τοῦ ὁποίου τά 30 εὐρώ πηγαίνουν στό Ταμεῖο μισθοδοσίας τῶν ἄμισθων κληρικῶν. 8. Τέλος, μία πνευματική συμβουλή: Μήν ξεχάσουμε τό σημαντικότερο πού εἶναι ἡ πνευματική προετοιμασία τῶν μελλονύμφων. Γιά αὐτήν εἶναι καλό τό διάστημα πρίν τό μυστήριο τό ζευγάρι νά προσέλθει στό μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως καί τῆς θείας Κοινωνίας καί νά συνεχίσει, βέβαια, καί μετά τόν Γάμο νά ἐξομολογεῖται καί νά κοινωνεῖ. Ἔτσι, θά θέσουν σέ στέρεες βάσεις τήν οἰκογένεια πού θά δημιουργήσουν καί θά ἔχουν πλήρη τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στήν ζωή τους.
Accordion Sample Description