Πρόγραμμα Ἐξομολογήσεως

Τό μυστήριο τῆς Μετανοίας τελεῖται ἀπό τούς Ἐφημερίους, σύμφωνα μέ τό ἀκόλουθο πρόγραμμα:

  • π. Ἀμφιλόχιος κάθε Τετάρτη καί κάθε Σάββατο ἀπόγευμα (ἀπό τίς 6.30 μ. μ.) καί κατόπιν προσυνεννόησης (ραντεβού) στό τηλέφωνο 6946960809.
  • π. Κωνσταντῖνος κάθε Τρίτη πρωί καί κατόπιν πρόσυνεννόησης (ραντεβού) στό τηλέφωνο 24210 60 160.
  • π. Ἀπόστολος Ντόκος κατόπιν πρόσυνεννόησης (ραντεβού) στό τηλέφωνο 24210 60160.
  • π. Παναγιώτης κατόπιν πρόσυνεννόησης (ραντεβού) στό τηλέφωνο 24210 60160.